Sylwia Stefańczyk – psycholog, psychoterapeuta

Z ałożycielem i opiekunem merytorycznym Centrum Terapii inHome jest Sylwia Stefańczyk – psychoterapeutka, psycholog, pedagog rewalidacyjny, trener.

sylwia stefańczyk psycholog

Najcenniejsze dla niej są spotkania z drugim człowiekiem. Słuchanie go, próba zrozumienia i pomocy. Wierzy, że każdy z nas ma w sobie spory potencjał, który blokujemy lękiem, smutkiem, brakiem wiary w siebie.  Specjalizuje się w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (zaburzenia lękowe, fobia społeczna, depresja, zaburzenia odżywiania, kryzysy małżeńskie i par) oraz dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, lęk szkolny, lęk separacyjny, zaburzenia odżywiania).

WYKSZTAŁCENIE

Obecnie jest w trakcie 4 letniego szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (kierunek kursów specjalizacyjnych: psychologia kliniczna, psychologia dziecka, neuropsychologia, psychologia twórczości) oraz  pedagogikę rewalidacyjną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalizacji oligofrenopedagog.

DOŚWIADCZENIE

Posiada bogate doświadczenie w pracy psychologa, pedagoga oraz trenera zdobyte podczas pracy w licznych ośrodkach oraz podczas licznych staży i praktyk w zakresie terapii psychologicznej i pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i ich rodzinami.

Pracuje jako psycholog, psychoterapeuta z osobami dorosłymi  jak również z dziećmi i młodzieżą. Pracuje również z parami i małżeństwami w celu poprawy jakości związku, wsparcia w sytuacjach kryzysowych czy konfliktach.

Jest licencjonowanym trenerem technik pamięciowch, szybkiego czytania, kreatywnego uczenia. Współpracowała z Leader School Ruczaj, gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci: Leo Maniak – efektywna nauka.

Obecnie współpracuje z przedszkolami w Krakowie i poza Krakowem prowadząc obserwacje, superwizje oraz konsultacje z rodzicami jak również prowadzi terapię dzieci.

Jest założycielem firmy LUNDI, która tworzy materiały dydaktyczne i terapeutyczne oraz zabawki edukacyjne, sensoryczne. W firmie LUNDI jest odpowiedzialna za projekty i nadzór merytoryczny.

Była koordynatorem ogólnopolskiego projektu badawczego na Małopolskę z ramienia Fundacji Wspólnota Nadziei: “Od wykluczenia do integracji –w obronie podstawowych praw osób z autyzmem”.

Współpracowała z Fundacją Wspólnota Nadziei oraz  Polskim Czerwonym Krzyżem. Zajmowała się działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej dorosłych,  terapią psychologiczną, wsparciem rodzin. Zajmowała się diagnostyką, projektowaniem ścieżek aktywizacji społecznej i zawodowej.

Prowadziła warsztaty z zakresu treningu kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe dla osób dorosłych z autyzmem, wspólprowadziła wsparcie psychologiczne dla soób dorosłych z autyzmem, zespołem Aspergera w Fundacji Wspólnota Nadziei.

Współpracowała z prywatnym Ośrodkiem Terapii Poznawczej w Krakowie jako psycholog oraz pedagog specjalny.

Dodatkowe praktyki oraz staże odbyła w:

 • Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie,
 • Prywatnym Ośrodku Terapii Poznawczej w Krakowie,
 • Szkole Podstawowej nr 5 Specjalnej w Nowym Sączu,
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr3 w Krakowie,
 • Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie,

SPECJALIZUJE SIĘ W:

 • Terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (zaburzenia lękowe, depresja, fobia społeczna, zaburzenia odżywiania, OCD, zaburzenia osobowości).
 • Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (zaburzenia lękowe, lęk szkolny, lek separacyjny, trudności szkolne, zaburzenia odżywiania).
 • Terapii par i małżeństw.
 • Rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

SPECJALISTYCZNE KURSY:

 • 4 letnie szkolenie w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w atestowanym Ośordku Terapeutyczno-Szkoleniowym „TERCognitiva” w Krakowie.
 • Kurs:  Terapia Par i Małżeństw prowadzona w paradygmacie poznawczo behawioralnym  w CTPB w Warszawie.
 • An Introduction to Neuroscience for Coaches – Udemy.
 • Mindfulness Practitioner Course (Level I, II, III & Master) – Udemy.

 •  “Pay Attention!” ADHD Through the Lifespan  – na University of Pennsylvania. Wydział Medyczny.
 • Szkolenie ” Leo Maniak – program efektywnej nauki” w zakresie Ortografii, Sprawnego Czytania, Mind mapping, Technik Pamięciowych oraz Technik Koncentracji – 40h. uzyskała licencję na nauczanie wg. metody Leo Maniak.
 • METT advanced (rozpoznawanie mikroekspresji) prowadzone przez Paula Ekmana  – poziom eksperta.
 • Ultimate Google AdWords Course 2017–Stop SEO & Win With PPC!

ZAINTERESOWANIA:

 • neuronauka, psychoterapia, terapia schematu
 • taniec: salsa, zouk
 • sport: sporty walki bjj (purpurowy pas), joga
 • książki głównie naukowe 🙂