Terapia dzieci i młodzieży

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży koncentruje się na trzech formach współpracy:

 1. Terapia dzieci
 2. Terapia młodzieży
 3. Obserwacja w środowisku dziecka.

1. Terapia psychologiczna dzieci

Ta forma pracy psychologa skierowana jest do najmłodszych pacjentów w wieku od 5-6 lat do 13, ale również ich rodzin. W wielu sytuacjach rodzice zastanawiają się, czy to już jest odpowiedni moment na wizytę u specjalisty. Jeżeli znane Państwu sposoby pomocy dziecku, zaangażowanie, wypróbowanie kilku metod zawodzi – warto zwrócić się o pomoc do psychologa dziecięcego zanim problemy dziecka się nasilą i pogłębią.

terapia psychologiczna dzieci i młodzieżyDzieci przeżywają świat w odmienny sposób od dorosłych, często bywa on niezrozumiały, a nawet  przerażający . Dzieci mają trudności z adaptacją w nowych miejscach, odczuwają silny lęk separacyjny, mają problemy ze snem, czy też z zachowaniem.

Psycholog dziecięcy staje się przewodnikiem dla dziecka, a także dla rodziców. Uczy dzieci rozumienia swoich emocji, wyrażania ich, a także adekwatnych reakcji. Rodzice natomiast nabywają wiedzę na temat procesów poznawczych i emocjonalnych ich pociech, a także dostają wskazówki dotyczące wychowania i dalszej pracy z dzieckiem.

W zależności od wieku dziecka i jego potrzeba terapia prowadzona jest w trybie 1 spotkanie raz w tygodniu przez 50 minut z czego około 35 minut przeznaczonych jest dla dziecka a 15 minut dla rodzica lub spotkania z rodzicami odbywają się po 3 pełnych spotkaniach z dzieckiem.

Częste trudności dzieci wymagające konsultacji to:

 • zaburzona uwaga, pamięć, rozumienie i przetwarzanie informacji,
 • emocje, ich kontrola i prawidłowa ekspresja,
 • trudności społeczne – zachowania agresywne lub wycofujące,
 • lęki np. przed obcym, nieznanym środowiskiem,
 • nadmierna wrażliwość, płaczliwość,
 • problemy z adaptacją do przedszkola,
 • kłopoty z jedzeniem, ze snem,
 • uraz psychiczny: śmierć członka rodziny, wypadek, rozwód rodziców…

 

2. Terapia psychologiczna młodzieży.

Ta forma terapii psychologicznej skierowana jest dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. Trudności, z którymi mierzą się nastolatki są zupełnie odmienne od tych, z którymi borykają się mniejsze dzieci. W tym okresie znaczącą rolę zaczynają odgrywać rówieśnicy, ich opinie i poglądy. Wtedy też znacząco zmienia się ciało. Młodzież zaczyna kształtować swoją tożsamość, rozumienie siebie. To wszystko sprawia, że czasami pojawiają się trudności emocjonalne: lęk społeczny, depresja, myśli samobójcze, samookaleczenia.

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej reagować na trudności, które dopiero się pojawiają. Im wcześniej jesteśmy w stanie pomóc młodym osobom – tym lepsze i szybsze efekty pomocy.

Praca z nastolatkami polega na terapii indywidualnej, w którą za zgodą dziecka możemy włączyć osoby dorosłe: rodziców/ opiekunów.

Częste trudności dzieci wymagające konsultacji to:

terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

 • zaburzenia odżywiania (nadmierna utrata wagi, odmawianie
  jedzenia, nagłe wahania wagi, napady objadania się).
 • depresja (płaczliwość, długotrwały smutek, brak chęci do nauki, pogorszenie ocen, zaprzestanie przyjemnych aktywności).
 • zaburzenia lękowe, lęk społeczny (trudności w nawiązywaniu relacji, wycofanie, „wstydliwość”, unikanie publicznych wystąpień).
 • urazy psychiczne (doznanie straty, bullying w szkole, rozwód rodziców)

 

3. Obserwacja w domu lub przedszkolu dziecka

Proponujemy Państwu spotkanie w domu lub w przedszkolu w ramach obserwacji dziecka w jego naturalnym środowisku.
Psycholog dziecięcy przyjeżdża na wcześniej umówione spotkanie, dokonuje obserwacji a następnie umawia się na konsultacje i omówienie wniosków z obserwacji.

Taki rodzaj wsparcia bywa potrzebny szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko nie prezentuje zachowań trudnych w jednym środowisku np. w domu – natomiast pojawiają się one w przedszkolu.

Obserwacja służy nie tylko poznaniu reakcji dziecka na trudne dla niego sytuacje, ale również daje wskazówki do reakcji osób dorosłych sprawujących opiekę. Czasami bywa tak, że należy popracować nad zmianą zachowań dziecka poprzez modulację zachowań osób dorosłych.

 

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży prowadzona jest w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematów.  Dodatkowo wprowadzamy elementy relaksacji i uważności.

 

 

Zapraszam do kontaktu:

Sylwia Stefańczyk, tel: 51480360

ul. Morawskiego 5/222a, Kraków